Wat is cellular healing?

Cellular Healing omhelst een techniek waarbij alles wat wij voelen, zien, denken en waarnemen opgeslagen ligt in de cellen van ons lichaam als een geheugen (zowel uit een vorig leven als uit het heden). Vaak worden de symptomen bestreden, maar de onderliggende oorzaak blijft onbehandeld. Via Cellular Healing wordt deze oorzaak, vaak gebaseerd op diepere emoties en vaste patronen, verwijderd.

Wat is crystal healing?

Crystal Healing is een energetische behandeling, waarbij alle chakra’s (energiewielen) in het fysieke lichaam door middel van de kristallen en de hulp van de energiewereld in balans worden gebracht. De kristallen activeren en hernieuwen de chakra’s. Vaak voelt een cliënt zich fit na deze behandeling. Ook zijn er cliënten die het gewoon fijn vinden om eens in de zoveel tijd een Crystal Healing te ondergaan als een onderhoudsdosis.

Wat is regressie?

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Met deze therapie ga ik met de cliënt stap voor stap terug in de tijd met haar of zijn levensjaren. Ik begeleid je en laat je kennismaken met onverwerkte ervaringen in het leven. Echter ik laat je ook de prettige ervaringen beleven want die heb je namelijk nodig om te spiegelen en te relativeren. Vaak belemmeren de onverwerkte ervaringen je vaak in jouw dagelijkse leven. Ik merk vaak bij mijn cliënten dat na verloop van tijd de klachten minder worden en dat lucht hen erg op. Je wordt bewust gemaakt van jouw onderliggende probleem

Wat is reincarnatie?

Reïncarnatie therapie. Soms gaat regressie therapie over in reïncarnatie therapie. Reïncarnatie is een therapie dat gaat over jouw leven voordat je werd geboren. Je hebt als ziel namelijk meerdere levens op deze aarde gehad. Als ziel werk je aan je doelen (op zielsniveau) in je huidige leven evenals in vorige levens. Het is de bedoeling dat je evalueert als ziel wat zijn constructieve invloed heeft als mens. Reïncarnatie is soms lastig te begrijpen. Ik vergelijk regressie vaak met reïncarnatie. Het is de rode draad in je eigen film en als je dat begrijpt en bewust toepast, verdwijnt het probleem en worden ook je eigen gedachtes positiever.

Wat is reiki?

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Bron: www.reiki.nl