Petra de Kruijf is gecertificeerd IoPT procesbegeleider.

IoPT (Identiteitsgerichte psychotraumatheorie) is een holistische benadering van traumatherapie, rekening houden met trauma’s vanuit eerdere generaties. Jouw hulpvraag en intentie staan centraal.

Ik heb ondervonden dat je andere mensen nodig hebt om jezelf op een ander niveau te krijgen. Ik ben dankbaar dat ik een groep mensen om mij heen heb gehad in mijn leven die mij ondersteunden om verder te komen met ‘Wie ben ik nu’ en ‘Wat is mijn doel’ en ‘Hoe pak ik dat nu aan’. Zo ben ik gecoacht door Josephine McCoy (medium uit Norfolk, Engeland). Tevens heb ik coaching en trainingen gevolgd van Marie-Thérèse Lips (psychotherapeut).

Ik heb gemerkt dat een coach een toegevoegde waarde geeft in je leven. Een coach is iemand die vooral je positieve eigenschappen en je talenten naar voren laat komen om je daarna te laten inzien dat je verder kan met je doelen (ongeacht het privé of zakelijk is).

 

Zo heb ik trainingen van Michael Pilarczyk gevolgd en die waren zeer waardevol. Michael is spreker, persoonlijke coach, geeft business trainingen en is ook een goede schrijver. Uit de 1-op-1 coaching met Michael heb ik geleerd dat je altijd moet doen waar je blij van wordt.

Egon Massink is sinds jaren mijn persoonlijke coach, die door middel van de I Ching mensen coacht. Mensen die op zoek zijn naar hun persoonlijke groei, de zingeving ervan. Hij leert je ook bewust te kijken naar je eigen gedrag. Hij helpt je op weg naar balans in je persoonlijke ontwikkeling.

I Ching heeft te maken met het Begrijpen van de Aard van Alles wat is, onze werkelijkheid. Het heeft als Doel dat je zelf (als mens) in harmonie leeft in samengaan met de natuurwetten en dat je één wordt met het Universum. Dan heb je vrede met Alles wat is.

Waarom doet Petra wat ze doet?

Er was eens een Ukkepuk van bijna 5 jaar. Zij was 1 met het Akasha. Altijd waren zij bij haar in haar kamer en zeiden: “Later als jij groot bent ga je het begrijpen waarom wij er zijn voor jou. Wij leiden jou op. Later geven wij je de Gouden Sleutel. Jij mag de mens activeren met jouw energie.”

Het meisje had echter grote angst voor al die Gidsen en Wijze Meesters  uit het Universum met al hun energie. Ja, zij was geboren met paranormale gaven. Met het helderzien, -horen, -voelen, -weten, -proeven en -ruiken kan zij de aura’s (energievelden ) lezen van de mensen om haar heen. Haar handen hebben een helende functie.

De ukkepuk zag echter als kleuter, als puber en volwassene dat de Mens zat te tobben. Petra ervoer het Ego van anderen met al haar zintuigen. Ze zag het liegen en bedriegen van mensen die vooral niet eerlijk of zuiver waren.

Maar het ukkepukje werd ouder en groter en was leergierig,  zij haalde de diploma’s van het Aardse leven die nu eenmaal nodig zijn.

Jaren later

Het meisje overtrof zichzelf.

Uit liefde en zuiverheid leidt zij mensen nu op om de verbinding te maken tussen het hoofd en het lijf (ratio/emo, verstand/gevoel, yin/yang, het universele/het aardse).

Zij werkt samen met de Grote Wijze Meesters uit het Universum, de Aartsengelen uit de andere sferen, de Engelen uit andere straal, de overleden Zielen, de astrale dimensies en gewoon de Helpers uit het Aardse Bestaan.

Dit meisje haar aardse (menselijke) naam is  Petra (Rots) Martina (Strijdlustig).

In de volksmond wordt ik de strijdlustige Rots in de Branding genoemd.

Dit is wie ik ben.

Alles is liefde en ik werk met liefde.