Wat is hooggevoelig?

Een hoog gevoel persoon (HSP Hoog Sensitief Persoon) wordt geboren met een hoge gevoeligheid. Je krijgt het gewoon bij je geboorte mee. De kunst is echter om er mee te leren omgaan zodat je een prettig leven kan leiden zonder dat je last hebt van invloeden van buitenaf. Je hebt een linker- en rechterhersenhelft die met elkaar samenwerken (ook het onderbewustzijn en het bewustzijn).

Het linker hersenhelft staat voor het analystisch denken, taal, rekenen en ook dat je goed verbanden kan leggen. Het rechter hersenhelft is voor creativiteit, sporten, kunst, intuïtieve vaardigheden. Meer informatie weten over de hersenen en het brein? Kijk op www.hersenstichting.nl 

Hoog gevoelige kinderen en volwassen verwerken de prikkels die van buitenaf komen anders dan de niet gevoelige mensen. Diepe prikkels komen tegelijk binnen bij het brein. De hoog gevoelige mens legt dan snel verbanden, plakken dan snel de dingen aan elkaar waardoor het hoofd zegt: “Stop, ik loop over”. (Denk aan een vergiet of fluitketel)

 

Men reageert dus extra op de prikkels. Een prikkel kan een hard geluid zijn die je bijvoorbeeld hoort. Je vind dat geluid dan extreem irritant, terwijl een niet gevoelige denkt: het valt wel mee die herrie. 

Je kan ook reageren op geuren (parfum of etensluchten) of licht flitsen (tv beelden, onweer en bliksem, disco lampen of neon licht). Deze gebeurtenissen voelt voor de hoog gevoelige persoon als nare gebeurtenissen in hun leven in een overtreffende trap en men vind het hinderlijk en weet er niet goed mee om te gaan. Deze prikkels zorgen voor onbalans. In het hoofd en in het lichaam. Daarbij voelt de hooggevoelige zich ook niet begrepen door de buitenwereld. Het kan zelfs zo erg worden dat men zich afsluit voor de medemens en in een isolement raakt of men wordt neerslachtig. 

Mijn taak is om juist aan de hooggevoelige te leren om duidelijk onderscheid te gaan maken. Hoe ga je om met dit gevoel en de prikkels en wat is nu echt van mij en wat is nu van een ander?