Petra de Kruijf business medium en life coach

Twijfel jij of je misschien een van de paranormale gaven bezit?

 

Ik kan je helpen te ontdekken wat jij kan en hoe ik je daarbij kan ondersteunen.

 

Lees hieronder alle verschillende soorten paranormale gaven.

Helderziend

Helderziendheid verwijst naar het vermogen dat iemand bezit om op buitenzintuiglijke wijze beelden te zien van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Je voelt de energie en die ontvouwt zich in een vorm of beeld van bijvoorbeeld een (overleden) persoon, een landschap, kleuren, gidsen, etc.

Helderhorend

Je bent helderhorend als je geluiden kunt horen die de gemiddelde mens niet waarneemt. Het kan lijken alsof dingen je letterlijk worden ingefluisterd. Het is ook mogelijk dat een helderhorende gedachten opvangt of innerlijke stemmen hoort. Helder horen geeft nooit een opdracht, wel een advies en is nooit dwingend.

Heldervoelend

Je kan heldervoelendheid vertonen voor de lichamelijke klachten van andere mensen. Je ‘voelt’ als het ware de spanning, pijn of vermoeidheid van andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld overledenen heldervoelen die zich willen aanmelden voor een cliënt om te willen communiceren. Je moet als persoon stevig in je schoenen staan want als een medium niet in balans is kan het instabiliteit met zich meebrengen.

Helderwetend

Bij helderwetendheid krijgt de persoon een antwoord binnen. Bij dit antwoord krijg de persoon een drang dat dit absoluut klopt, zonder daar een rationele verklaring voor te kunnen geven. Het is heel accuraat. Helderweten werkt vaak samen met een combinatie van zien, horen, voelen en weten, waardoor er veel informatie doorkomt.

Helderruikend

Helderruikendheid is een gave die gepaard gaat met het ruiken van geuren. Je ruikt de geuren van diegene die op bezoek is uit de spirituele wereld. Het is dan de geur die men bij zich droeg toen ze nog een aards leven hadden. Wanneer bijvoorbeeld een overledene zich aandient en ik ruik de geur van een pijp, dan antwoordde de cliënt dat zijn opa altijd pijp rookte. Overledenen kunnen zich kenbaar maken door een geur te verspreiden die heel typisch bij hun hoort.

Paranormale gaven zijn normaal - Petra de Kruijf

Helderproevend

Bij helderproevendheid is niet echt sprake van smaak, maar de energie waar het om gaat wordt op de tong omgezet in een smaak die voor die persoon te begrijpen valt. Als ik bijvoorbeeld whisky proef, kan dit slaan op een overledene die contact zoekt gedurende een sessie met een cliënt. In dit geval dronk de overledene vroeger whiskey volgens de cliënt.

Aura

Een aura lichaam is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Er zijn meerdere aura lichamen. Het aura lichaam is een trillend krachtveld waarin diverse energievelden zijn gehuisvest die onze gesteldheid weergeeft. De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen hoe iemands welzijn er op dat moment voor staat. Een aura bevat energiewielen, ook wel chakra’s genoemd. Deze chakra’s werken dus samen met onze fysieke lichaam en samen met alle aura’s. Het aura en de chakra’s zijn constant in beweging en kleuren wisselen elkaar af, afhankelijk hoe iemand zich voelt.