In mijn praktijk kreeg ik deze vraag:

Petra is nu tegenwoordig iedereen een Hsp-er?

Oftewel een hoogsensitief persoon? Is het een hype net zoals dat iedereen aan de smoothies moet? (tevens respecteer ik uiteraard iedereen zijn of haar voedingskeuze).

Mijn antwoord op die vraag is: “Een hype is wat door de media in werking wordt gezet. Het wordt gecreëerd en in stand gehouden door de mens. Door middel van marketing, reclame, lobbyen in belangrijke industrie, met macht en natuurlijk het nodige geld.”

Een hype kan zowel positief als negatief zijn. Persoonlijk vind ik een hoogsensitief persoon niet een hype, deze mensen zijn er altijd al geweest, alleen nu in deze tijd zijn bepaalde onderwerpen meer bespreekbaar dan vroegere tijden.

Een hoogsensitieve persoon wordt geboren met een hoge gevoeligheid. Je krijgt het bij je geboorte mee en de kunst is om er mee te leren omgaan zodat hij of zij een prettig leven kan leiden zonder dat men last heeft van invloeden van buitenaf.

Ieder mens heeft een brein waar een linker en rechter hersenhelft met elkaar samenwerken. (en ook het onderbewustzijn en het bewustzijn)

Het linker brein bijvoorbeeld is voor analytisch denken, taal en rekenen en ook verbanden goed kunnen leggen. De rechter hersenhelft bijvoorbeeld is voor creativiteit, sporten, kunst, intuïtieve vaardigheden.

Hooggevoelige personen (kinderen en volwassenen) verwerken de prikkels die buitenaf komen anders dan de niet gevoelige mensen.

Diepe prikkels komen tegelijkertijd naar binnen in het brein . Deze hooggevoelige mensen leggen snel verbanden, plakken dan snel de dingen aan elkaar waardoor het hoofd zegt: “stop, ik loop over.”

Men reageert dus extra op prikkels. Een prikkel kan een hard geluid zijn die je bijvoorbeeld hoort en je vind het dan extreem irritant, terwijl een ander doorsnee persoon denkt: nu dat valt wel mee die herrie.

Of je reageert extra op geuren of op licht flitsen. Het zijn gebeurtenissen voor een Hoog sensitieve persoon in een overtreffende trap. Men vindt het vaak hinderlijk, en ze weten niet zo goed hoe er mee om te gaan. Deze prikkels zorgen voor onbalans in het hoofd en in het lichaam. En voelen de hooggevoelige zich ook niet begrepen. Het kan zelfs zo worden dat men zich afsluit voor de medemens en in een isolement raken. Sommige worden zelfs neerslachtig.

Een paar kenmerken van hooggevoelige mensen zijn:

 1. Je voelt je anders dan je vrienden en je familieleden.
 2. Je voelt je vaak onbegrepen en dat gevoel heb je eigenlijk al tijdens je jonge kinderjaren.
 3. Vaak is je eigen vader of moeder ook hoog gevoelig, (of je opa of oma er is dus sprake van een familielijn/patroon)
 4. Als er een label in een je shirt of ondergoed zit, dan knipt je het er uit . Ik Petra Martina vraag wel eens: “waarom moeten die labels eruit?” Het antwoord is dan : “het kriebelt te erg, het moet er gewoon uit. Mijn huid is wat gevoeliger, en soms krijg ik rode vlekken of soms ook schilferig”.
 5. Een hooggevoelige heeft ook moeite met het aangeven van grenzen naar zich zelf toe en ook naar de ander.
 6. Ik merk dat mijn hooggevoelige cliënten vaak oververmoeid zijn.. Zij zeggen vaak nee tegen leuke uitjes. De vermoeidheid kan echt overslaan naar chronisch moe zijn.
 7. Een hooggevoelige zet zich zelf op de laatste plaats en ze voelen dat ook zo.
 8. Tevens hebben zij hinder of last van emoties, zij worden ermee overspoeld. (Emoties van zichzelf maar ook die van de ander pikken ze makkelijk op.)
 9. Een hooggevoelige heeft een enorm groot aanpassingsvermogen.
 10. Tevens merk ik op bij hooggevoeligen dat zij hinder of last hebben of problemen te ondervinden met werken in een team verband. Dus samenwerken is lastig.
 11. Vinden keuzes maken erg moeilijk.
 12. Ook ondervinden hooggevoeligen vaak een gebrek aan eigenwaarde en ontbreekt de IK-vorm.
 13. Nee zeggen is zeer lastig voor hen.
 14. Zij handelen vaak vanuit het gevoel.
 15. Ook zij zijn stressgevoeliger en gevoeliger voor een burn-out.

Maar wat heel POSITIEF is dat een hooggevoelige persoon uiterst bekwame kwaliteiten bezit:

 1. Ze zijn zeer opmerkzaam.
 2. Ook zijn hooggevoelige zeer attent en behulpzaam.
 3. Ik merk dat hooggevoelige mensen vaak intelligent zijn.
 4. Zij voelen haarfijn de behoeften van anderen aan.
 5. Ook hebben hooggevoelige een rijke fantasie en belevingswereld.
 6. Als er gevaar dreigt beschikken zij een snelle alertheid.
 7. Men is vaak zeer creatief. (muziek, schilderen, schrijven)
 8. Zij bezitten een hoge dosis empathie.
 9. Ook zijn deze mensen vaak mensen met diepgang, zij willen als er een interessant onderwerp is er een goed gesprek er over hebben.
 10. Zij zetten zich vaak in voor het welzijn van de mens.
 11. Streven naar rechtvaardigheid.
 12. Hun intuïtieve eigenschappen zijn goed.
 13. Hooggevoeligen hebben respect voor de dieren, de natuur en houden van gezonde maaltijden.
 14. Streven naar gelijkwaardigheid. (iedereen is uniek van zichzelf)
 15. In een gezin zijn zij vaak de regelaars.

Dus de kenmerken van een HSP kan de bekwame kwaliteiten tijdelijk belemmeren door middel van onbalans.

Ik hoor dan wel eens in mijn praktijk tijdens een coaching sessie:

“Petra, het is net of mijn benen of voeten niet goed op de grond staan. Mijn hoofd is er wel maar mijn lijf is op vakantie. En ik ben zo ontzettend moe .”

Wat kan ik doen als coach?

Dat ik diegene (de hooggevoelige volwassene of kind) ga leren HOE ga je nu om met jezelf? Want deze uitputtende externe factoren kunnen behoorlijk voor lichamelijke en geestelijke problemen zorgen.

Ik wil hen uitleggen en leren:

Het is net of jouw huis onbewoond is, alsof er al die jaren zoveel troep en rommel opgeslagen ligt. Het is momenteel een stoffige boel, er is niet gedweild en gezogen en al die rommel wat daar in die kamers ligt is niet van jou afkomstig maar is grotendeels van anderen (mensen) afkomstig.

Het is net of er in die kamers al die tijd de deuren open hebben gestaan; kom maar lekker naar binnen, ik weet alleen niet hoe ik op moet ruimen, ik weet niet hoe ik de deuren van die kamers moet sluiten. Vandaar dat al die troep en stof in die kamers blijft zitten.

Ik wil je leren je deuren te sluiten:

Wat van jou is van jou, maar wat van die ander is mag gewoon bij die ander blijven want het hoort NIET bij jou. Zo blijft jouw huis geen onbewoond huis meer maar wordt het een bewoond huis. Het wordt een GROOT stevig schoon huis met schone kamers en jij bent degene die bepaalt jou eigen deuren naar je kamers te openen en te sluiten.

ZIE JE LICHAAM DUS ALS EEN GROOT STERK FRIS HUIS MET EEN SOLIDE FUNDERING.

Het resultaat is dat de hoogsensitieve volwassene of kind zich veel beter gaat voelen in het hoofd (ontspannen) en in het lichaam (fit).

En dat geeft uiteindelijk Rust en Balans.